fbpx

Privaatsuspoliitika

Emsibeth Spa ametlik esindaja Eestis: Vanalinna Salong OÜ

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, kuidas Vanalinna Salong OÜ (esdaspidi MÜÜJA) kasutab ja kaitseb andmeid, mida te emsibeth.ee kodulehel kasutades esitate.

Isikuandmete kogumine emsibeth.ee lehel

E-poest tavakülalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

E-poes tavakülalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse isikuandmed automaatselt.

Kogutud isikuandmete kasutamine

MÜÜJAL on õigus kasutada (sh töödelda) kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.

MÜÜJA töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
– e-poes esitatud tellimuse täitmine;
– e-poe kliendisuhte haldamine ja kliendiga suhtlemine;
– kliendi päringutele vastamine;
– õigustatud huvi;
– tarbijaharjumuste uurimine;
– müügistatistika koostamine;
– e-poe teenuste haldamine ja arendamine.

MÜÜJAL on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. MÜÜJA ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Kogutud isikuandmete avaldamine

MÜÜJAL on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. E-poe isikuandmete volitatud töötlejad on Maksekeskus, Omniva ja Zone.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendil on igal ajal õigus saada enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.

Taotlused palume esitada elektrooniliselt e-posti teel info@emsibeth.ee.

Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. MÜÜJAL on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.

Küpsised

E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:
– seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;
– püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;
– kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumine

emsibeth.ee veebilehte kasutades nõustute te meie interneti privaatsuspoliitika põhimõtete ja tingimustega ning olete nendega tutvunud. Jätame endale õiguse vajadusel täiendada ja muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kõiki emsibeth.ee andmebaasis olevaid isikuid. Privaatsuspoliitika üldpõhimõtetega saate tutvuda Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel

Kontakt

Kõigi emsibeth.ee privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust e-mail aadressil info@emsibeth.ee